Bán nhà mặt phố Thị xã Từ Sơn giá rẻ, cập nhật T03/2023

Hiện đang có 3 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán nhà mặt phố Thị xã Từ Sơn

Xã Phù Chẩn (2)

Xã Tam Sơn (1)

Phường Đông Ngàn

Xã Hương Mạc

Xã Tương Giang

Xã Phù Khê

Phường Đồng Kỵ

Phường Trang Hạ

Phường Đồng Nguyên

Phường Châu Khê

Phường Tân Hồng

Phường Đình Bảng

Đóng