Bán nhà mặt phố Thị xã Ninh Hòa giá rẻ, cập nhật T05/2024

Hiện đang có 1 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán nhà mặt phố Thị xã Ninh Hòa

Phường Ninh Diêm (1)

Phường Ninh Hiệp

Xã Ninh Phụng

Xã Ninh Ích

Xã Ninh Lộc

Xã Ninh Hưng

Phường Ninh Hà

Phường Ninh Giang

Xã Ninh Quang

Xã Ninh Tân

Xã Ninh Phú

Xã Ninh Phước

Xã Ninh Bình

Phường Ninh Thủy

Phường Ninh Đa

Xã Ninh Sơn

Xã Ninh Đông

Xã Ninh Thân

Xã Ninh Xuân

Xã Ninh Sim

Xã Ninh Trung

Xã Ninh Thọ

Phường Ninh Hải

Xã Ninh An

Xã Ninh Thượng

Xã Ninh Tây

Xã Ninh Vân

Đóng