Bán đất Thị xã Phổ Yên giá rẻ, cập nhật T04/2024

Hiện đang có 6 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán đất Thị xã Phổ Yên

Phường Đồng Tiến (3)

Xã Tiên Phong (1)

Xã Trung Thành (1)

Xã Hồng Tiến (1)

Xã Nam Tiến

Xã Phúc Thuận

Xã Thành Công

Xã Đắc Sơn

Xã Minh Đức

Xã Phúc Tân

Xã Tân Hương

Phường Ba Hàng

Phường Bắc Sơn

Phường Bãi Bông

Xã Thuận Thành

Xã Tân Phú

Xã Đông Cao

Xã Vạn Phái

Đóng