Bán đất Thị xã Ninh Hòa giá rẻ, cập nhật T05/2024

Hiện đang có 26 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất
1 2 > >>

Bán đất Thị xã Ninh Hòa

Xã Ninh Quang (6)

Xã Ninh Xuân (5)

Xã Ninh Sim (3)

Phường Ninh Giang (3)

Xã Ninh Thân (3)

Xã Ninh Bình (1)

Xã Ninh Hưng (1)

Phường Ninh Hà (1)

Xã Ninh Thọ (1)

Xã Ninh Tân (1)

Xã Ninh Phú (1)

Phường Ninh Hiệp

Xã Ninh Ích

Xã Ninh Lộc

Xã Ninh Phước

Phường Ninh Thủy

Xã Ninh Phụng

Phường Ninh Đa

Xã Ninh Sơn

Xã Ninh Đông

Phường Ninh Diêm

Xã Ninh Trung

Phường Ninh Hải

Xã Ninh An

Xã Ninh Thượng

Xã Ninh Tây

Xã Ninh Vân

Đóng