Bán đất Quận Long Biên giá rẻ, cập nhật T04/2023

Hiện đang có 15 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán đất Quận Long Biên

Phường Ngọc Lâm (2)

Phường Việt Hưng (2)

Phường Phúc Lợi (2)

Phường Long Biên (2)

Phường Thạch Bàn (2)

Phường Phúc Đồng (2)

Phường Thượng Thanh (1)

Phường Gia Thụy (1)

Phường Bồ Đề (1)

Phường Ngọc Thụy

Phường Giang Biên

Phường Đức Giang

Phường Sài Đồng

Phường Cự Khối

Đóng